داکت اسپلیت هایر

سیستم MRV هایر (VRF)

سیستم مولتی پنل هایر

چیلر تراکمی هایر

چیلر توربوکر ( سانتریفیوژ ) هایر

تماس با شرکت
کار و اندیشه مهر آئین